POĽOVNÍCKE KURZY - AKTUÁLNE

 2154587801070370093
  • Noví záujemcovia o poľovnícky kurz si ešte v týchto dňoch môžu podať prihlášku do 32. kurzu, najneskôr však do konca mesiaca september 2023.
  • Letné mesiace sme využili s kandidátmi 30. a 31. kurzu na zorganizovanie praktickej/ streleckej prípravy, ktorú absolvovali v dňoch 29.07. a 15.08.2023. Kandidáti úspešne absolvovali streľby guľovou a brokovou zbraňou a aj nemenej dôležitú skúšku prvej pomoci.
  • Posledné skúšky z poľovníctva OPK Piešťany zorganizovala pre kandidátov 29. kurzu dňa 25.05.2023 na SOŠ- regionálneho rozvoja v Rakoviciach. Skúšky úspešne zdolalo 14. kandidátov, avšak pre jedného kandidáta záľudná otázka, či nepriazeň šťasteny zabránili úspechu. Okrem zúčastnených kandidátov a vedenia OPK Piešťany sa zo zákonu o poľovníctve na poľovníckych skúškach ako vykonávateľ kontroly zúčastňuje aj poverený vedúci pozemkového a lesného obdoru OÚ- Piešťany a SPK delegovaná skúšobná komisia.

Čítať ďalej...

Video z CHPT 2023

 
Ďakujeme priateľom prírody za účasť na našej CHPT. Vďaka patrí aj starostovi obce Chtelnica, miestnej PS Hájik- Kriváň, sponzorom, kandidátom a každému kto sa pričinil akoukoľvek činnosťou na realizácii prehliadky. Poľovníkom do ďalšej sezóny prajeme veľa úspechov.
LOVU ZDAR!

CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA TROFEJÍ 2022/23

chpt pn23Vážení priatelia prírody, OPK Piešťany a OkO SPZ Piešťany v súčinnosti s obcou Chtelnica a PS Hájik- Kriváň Chtelnica, Nižná, Dolný Lopašov Vás pozývajú na

CHOVATEĽSKÚ PREHLIADKU TROFEJÍ
ulovenej zveri v poľovníckej sezóne 2022/ 2023.

Miesto konania:   kaštieľ v obci Chtelnica,  GPS súradnice:     N48.56 78.4, E 17.62 26.6
Dátum konania:   13.05.2023 od 09.00 hod. do 18.00 hod. a
14.05.2023 od 09.00 hod. do 12.00 hod.
Odovzdanie trofejí:   od 12.00 hod. do 14.00 hod.
Vstupné:               dobrovoľné
Parkovanie:          mimo areál kaštieľa, dostupné v obci

Čítať ďalej...

Okresné majstrovstvá V disciplíne B-50, OS-40

20170901 104733PROPOZÍCIE OPK PIEŠŤANY V DISCIPLÍNE B-50, OS- 40

08. mája 2023 na strelnici MLYN Jaslovské Bohunice

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Riaditeľ: Peter Zemko
Hlavný rozhodca: Peter Zemko
Technická služba: Roman Lančarič
Ekonóm: Andrej Baďura

Čítať ďalej...

Poľovnícky ples Piešťany 2023

 

OkO SPZ Piešťany v spolupráci s OPK Piešťany vyslovuje sponzorom vďaku za dary, ktorými podporili 24. ročník reprezentačného poľovníckeho plesu.

Vďaka spolupráci sa nám opäť podarilo spoločne vytvoriť príjemnú a nezabudnuteľnú atmosféru, ktorú hostia aj tento rok veľmi ocenili.

Čítať ďalej...

STANOVISKO SPK - NOVÝ ZÁKON O POĽOVNÍCTVE

ILKroky, ktoré majú vyriešiť pálčivé problémy poľovníctva sú podľa agrorezortu zrušenie povinného členstva v SPK a prenesenie výkonu činností SPK opäť na štátnu správu. Taktiež by malo v novom zákone ísť aj o spravodlivejší prenájom štátnych revírov.

V skutočnosti je však problematika nového znenia zákona oveľa zložitejšia a interpretácia zmien zavádza nie len poľovníkov, ale najmä verejnosť. Presadzované zmeny sa totiž negatívne premietnu do štátneho rozpočtu a peňazí daňových poplatníkov, hoci v dôvodovej správe je finančný dopad uvedený ako nulový!

Predkladaný nekoncepčný zákon o poľovníctve zaznamenal v medzirezortnom pripomienkovom konaní až 790 pripomienok, z čoho bolo 458 zásadnýchDodnes ministerstvo nevyriešilo 87 zásadných rozporov, no napriek tomu predložilo zákon Úradu Vlády. Všetko, za čo poľovníci bojovali v najväčšej petícii za posledné roky v rámci SR – Petícii Poľovníctvo má zmysel, so 153 tisíc podpismi, bolo predkladateľom odignorované. Už v priebehu prípravy tohto vládneho návrhu zákona sme avizovali snahu a ochotu konštruktívne spolupracovať a odborne pripomienkovať ustanovenia nového návrhu zákona aj s odvolaním sa na § 42, ods. 1, písm. h) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, podľa ktorého národná poľovnícka samospráva spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov.

Napriek našim upozorneniam o netransparentnom procese prípravy návrhu nového zákona o poľovníctve ministerstvom, bola národná poľovnícka samospráva, ale aj široká poľovnícka a odborná verejnosť z procesu prípravy vylúčená. Predkladateľ tak preukázateľne porušil vyššie uvedené ustanovenie zákona. Tragikomická je aj skutočnosť, že poslanci Fecko, Pročko a Kučera predložili svoj vlastný návrh veľmi podobný tomu ministerskému. Taktiež bez konzultácie s kýmkoľvek!

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (infolet-23-1.pdf)infolet-23-1.pdf[Informačný leták]134 kB

Čítať ďalej...

POĽOVNÍCKE KURZY - OZNAM

kurz23OPK Piešťany v mesiaci marec 2023 zahajuje nový kurz kandidátov o prvý poľovný lístok. Záujemcovia o kurz majú možnosť podania prihlášky.
Bližšie informácie Vám poskytne kancelária na t.č. 0910 180 999.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Prihlaška na kurz.docx)Prihlaška na kurz.docx[Priháška]14 kB

Čítať ďalej...

POZVÁNKA NA PLES

ples23Vážení priatelia,
Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Piešťany Vás pozývajú na 24. ročník reprezentačného poľovníckeho plesu, ktorý sa uskutoční 17.02.2023 v hoteli Magnólia Piešťany. O dobrú zábavu sa postará skupina MAXIM.
Lístky sú už v predaji na Hollého ulici 23 v Piešťanoch a rezervovař si ich môžete aj na čísle 0910 180 999.

Tešíme sa na Vás!

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (ples23.jpg)ples23.jpg[Plagát]295 kB

Čítať ďalej...

Termínovaný kalendár kynologických podujatí 2023

SHS stavacPodujatia SPZ a kynologických klubov SPZ

Celoštátne výstavy psov

31.03.2023

Slovak junior (CAJC) & veteran trophy

Bratislava

SKJ

31.03.2023

Slovenská elitná výstava šteniat

Bratislava

SKJ

31.03.2023

Victory show - Šampión šampiónov - CAC

Bratislava

SKJ

09.06.2023

Svetová špec. výstava slov. národných plemien, CAC

Nitra

SPZ

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (TK-2023-kyn_podujatí-komplet.doc)TK-2023-kyn_podujatí-komplet.doc[Termínovaný kalendár kynologických podujatí 2023 ]380 kB

Čítať ďalej...

SRANDA ZÁVOD

sranda15.10.2022 - strelnica MLYN Jaslovské Bohunice

Organizačný výbor:
Riaditeľ: Zemko Peter
Hlavný rozhodca: Zemko Peter
Technická obsluha: Lančarič Roman
Ekonóm: Minďar Andrej

Čítať ďalej...

SKÚŠKY DURIČOV 2022

skkopovSKÚŠKY DURIČOV ---- 26. a 27. 11. 2022

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Riaditeľ skúšok: MVDr. Ľuboš MACHÁČ
Hlavný rozhodca: Delegovaný SPK
Rozhodca: Delegovaný SPK
Tech. zabezpečenie: Členovia kynologickej komisie OPK
Veterinárny dozor: MVDr. Ľuboš MACHÁČ
Pokladník: Andrej MINĎAR

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PROPOZÍCIE SD 2022.docx)PROPOZÍCIE SD 2022.docx[propozície]15 kB

Čítať ďalej...

CENA OkO SPZ PIEŠŤANY V DISCIPLÍNE OS- 80

20180825 101447OkO SPZ Piešťany usporadúva 25. ročník Ceny OkO SPZ v disciplíne OS- 80.
Deň a miesto konania: 18.06.2022 na strelnici Mlyn Jaslovské Bohunice
 
Bližšie informácie sú v prílohe propozícií.
 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Propozície- 25.roč. Ceny OkO- 2022.docx)Propozície- 25.roč. Ceny OkO- 2022.docx[Propozície]36 kB

ZVOLANIE PRACOVNEJ PORADY - POZVÁNKA

Pri príležitosti slávnostného zasadania Rady OPK a OkO SPZ Piešťany, predstavenstvo OPK  a OkO SPZ Piešťany

zvoláva na pracovnú poradu

 

a pozýva štatutárnych zástupcov užívateľov poľovných revírov, zástupcov nezaradených členov a štatutárnych zástupcov poľovníckych organizácií bez revírov v našom obvode.

Miesto a čas konania:  Stretnutie menovaných štatutárov, predstavenstva organizácií a pozvaných hostí sa bude konať v kúrii Mórica Beňovského vo Vrbovom, dňa 16.06.2022 so začiatkom o 17.00 hodine.

**Žiadame štatutárnych zástupcov o potvrdenie účasti do 09.06.2022 na t.č. 0910 180 999.

 

S pozdravom

Ing. Ladislav Sabo
Predseda OPK a OkO SPZPiešťany

Kynologické podujatia

kyno PN

OPK Piešťany v spolupráci s PZ Pečeňady podľa termínovaného kalendára kynologických podujatí organizuje 18.06.2022 FSS a FSMP.
                                                              
OPK Piešťany v spolupráci s PS Hájik Kriváň Chtelnica, Nižná, Dolný Lopašov podľa termínovaného kalendára kynologických podujatí organizuje 02.07.2022 LSS a LSMP.
                  
OPK Piešťany v spolupráci s PZ Bažant Trebatice  podľa termínovaného kalendára kynologických podujatí organizuje 06.08.2022 JSS a JSMP.
                 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Propozície FSS a FSMP 2022.docx)Propozície FSS a FSMP 2022.docx[Propozície FSS a FSMP]14 kB
Stiahnúť tento súbor (Propozície LSS a LSMP 2022.docx)Propozície LSS a LSMP 2022.docx[Propozície LSS a LSMP]13 kB
Stiahnúť tento súbor (Propozície JSS a JSMP 2022.docx)Propozície JSS a JSMP 2022.docx[Propozície JSS a JSMP]14 kB

CHPT A ZVOD PSOV - videoukážka z prehliadky

chptVážení priatelia!
Chovateľská prehliadka trofejí má dlhoročnú tradíciu, jej výstavná časť sa konala po dlhých dvoch rokoch. Prinášame Vám ukážky z výsledkov chovu a lovu za poľovnícku sezónu 2021/2022, ktoré sme verejnosti prezentovali na tohtoročnej CHPT.
 
V úvode prehliadky bol našou kynologickou komisiou zahájený aj zvod poľovne upotrebiteľných psov. Práve tie majú veľké zásluhy pri úspešnom love zveri, preto sú na nich majitelia patrične hrdí. Zatiaľ, čo prehliadku, ktorá sa konala v interiéri kaštieľa, sprevádzalo celodenné premietanie filmov s prírodnou tematikou, na bočnom nádvorí lákali návštevníkov špeciality z diviny. Pre rodiny s deťmi boli zaujímavosťou aj sokoliari. Lukmi, šípmi a 3D oblečením sa predviedli lukostrelci...
 

Čítať ďalej...

CHPT - poľovnícka sezóna 2021/22

chpt pn22CHPT - poľovnícka sezóna 2021/22 -  14.-15. máj 2022 Chtelnica - kaštiel

ZVOD Psov - 14.mája 2022 od 9 -11 hod

PROGRAM 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Chpt 2022 plagát (3) (1).docx)Chpt 2022 plagát (3) (1).docx[ ]1162 kB

Čítať ďalej...

MAJSTROVSTVÁ OPK PIEŠŤANY V DISCIPLÍNE B-50, OS-40

strelec47. mája 2022 na strelnici MLYN Jaslovské Bohunice

Organizačný výbor       
Riaditeľ:                      Peter Zemko
Hlavný rozhodca:       Peter Zemko
Technická služba:      Roman Lančarič 
Ekonóm:                    Andrej Baďura

 

Rozsah  preteku                           

Batéria B -50 – 2 x 25 terčov = 50terčov
OS 40 - 2 x 20 terčov = 40 terčov

Na okresných  majstrovstvách budú použité terče oranžovej farby.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Propozície 2022.pdf)Propozície 2022.pdf[Propozície]235 kB

Čítať ďalej...

Je čas hniezdenia

PLAGAT

OkO SPZ Piešťany - pozvánka Snem OkO SPZ

POZVÁNKA  fyzickým osobám - členom OkO SPZ Piešťany s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OkO SPZ Piešťany, ktorí   

n i e    s ú    z a r a d e n í    

v žiadnom PZ/PS/PO pôsobiacej v OkO SPZ Piešťany

OkO SPZ v Piešťanoch pozýva na zasadanie  členov OkO SPZ Piešťany, ktorí majú trvalý pobyt v územnej pôsobnosti OkO SPZ Piešťany a ktorí    n i e    s ú   členmi žiadnom PZ/PS/PO pôsobiacej v OkO SPZ Piešťany ( nezaradení členovia ).

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (OkO SPZ- pozvánka- nezaradení.docx)OkO SPZ- pozvánka- nezaradení.docx[Pozvánka ]36 kB

Čítať ďalej...

Novela zákona o zbraniach a strelive

Informácia pre poľovníkov/ majiteľov ZP: 
Stručný obsah novely zákona o zbraniach a strelive nájdete v prílohe.

Stručný obsah novely zákona o zbraniach a strelive

Vážení poľovníci, držitelia zbrojných preukazov,

Minulý týždeň schváliala Národná rada SR novelu zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorú pripravilo ministerstvo vnútra a celý proces trval už viac ako 6 rokov. Do tohto zákona sa premieta aj európska smernica. CIEĽOM je predovšetkým dosiahnutie rovnováhy medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní v EÚ a potrebou kontrolovať ju primeranými bezpečnostnými zárukami najmä za účelom zamedzenia zneužitia zbraní na trestnú činnosť.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Stručný obsah novely zákona o zbraniach a~.docx)Stručný obsah novely zákona o zbraniach a~.docx[stručný bobsah novely]16 kB

Čítať ďalej...

Nachádzate sa tu: Home