Oznam - kurz kandidátov o prvý poľovný lístok

OPK Piešťany dňa 19.03.2022 zahajuje nový, v poradí 29. kurz kandidátov o prvý poľovný lístok.   Záujemcovia majú možnosť podania prihlášky najneskôr do 24.02.2022. Bližšie informácie Vám poskytne kancelária na t.č. 0910 180 999.
 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Nový kurz č.29.docx)Nový kurz č.29.docx[oznam format .doc]52 kB

Poďakovanie

Vážení  členovia,

     Rok 2021 bol pre OkO SPZ a OPK Piešťany pracovne veľmi bohatý a úspešný aj vďaka Vám a našim združeniam.

V spolupráci s Vami sme zorganizovali niekoľko poľovníckych podujatí v strelectve, osvete, či v kynológii, na ktorých sme mali možnosť sa počas roka stretávať.

Zasúťažiť si mohli strelci v júni na 24. Ročníku Ceny OkO SPZ. Pri povinných streľbách brokových sme sa videli v termínoch v júni a v júli vo Veselom, kedy aj kandidáti kurzu absolvovali streleckú prípravu. Ešte pri peknom októbrovom počasí patril záver streleckej sezóny tradične Sranda závodu, ktorý nás potešil veľkou účasťou súťažiacich.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Poďakovanie 2021.docx)Poďakovanie 2021.docx[Poďakovanie]12 kB

Čítať ďalej...

Zber trofejí

srncia trofejeKancelária OPK oznamuje hospodárom PS/ PZ/ PVOD, že v dňoch 10.-16.01.2022 sa uskutoční zber srnčích trofejí podľa inštrukcií, ktoré ste obdržali.

 
OPK Piešťany oznamuje hospodárom PR termín zberu ostatných trofejí ( jelenie, danielie, muflónie, diviačie ), ktorý začína od 01.03.2022 ( UT ) a bude končiť 07.03.2022 ( PO )
 

STANOVISKO k organizovaniu spoločných poľovačiek a skúšok PUP

Pre usmernenie- Stanovisko vydané ÚVZ SR sa týka LEN hromadných podujatí, t.j. spoločných poľovačiek a skúšok PUP a nemá absolútne nič spoločné s vydanými veterinárnymi opatreniami.
Spoločné poľovačky aj skúšky PUP sa v oblastiach s vydanými opatreniami pre PART II. aj naďalej nemôžu organizovať!
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (UVZ_2021_SPOLOCNE_POLOVACKY_PUP.pdf)UVZ_2021_SPOLOCNE_POLOVACKY_PUP.pdf[Stanovisko]83 kB

PROPOZÍCIE SRANDA ZÁVOD

OkO SPZ Piešťany usporadúva 16. 10. 2021 SRANDA ZÁVOD. Riaditeľ závodu Peter Zemko týmto pozýva všetkých záujemcov, ktorí majú možnosť a chuť sa stretnúť pri streľbách, ale aj pri guláši z diviny. 
 
PROPOZÍCIE SRANDA ZÁVOD
16.10.2021 - strelnica MLYN Jaslovské Bohunice

Čítať ďalej...

AMO - Metodické usmernenie pre užívateľov poľovných revírov

amoplagat

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Metodické usmernenie AMO_v2.pdf)Metodické usmernenie AMO_v2.pdf[metodické usmernenie - pdf]1473 kB

OZNAM

strelec

Oznam - strelecký pretek zo dňa 31.07.2021 sa ruší.

Kurzy - aktuálne informácie

25. kurz- zahájený 09.11.2019:

Kandidáti- uchádzači o prvý poľovný lístok tohto kurzu majú ukončenú prípravu na skúšky. Teoretickú prípravu ukončili 22.12.2019 poslednou prednáškou v hoteli Granit, streleckú prípravu ukončili 27.06.2020 praktickou skúškou zo strelectva na strelnici v Kočovciach a t.č.dokončili praktickú prípravu v poľovných revíroch. Kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky Metodického pokynu SPK pre organizátorov skúšok, sa môžu zúčastniť skúšky z poľovníctva, ktoré OPK Piešťany organizuje v termíne:
25. júna 2021 ( piatok ) o 08.00 hod v priestoroch SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach.
 

26. kurz- zahájený 09.08.2020:

Kandidáti- uchádzači o prvý poľovný lístok tohto kurzu absolvovali teoretickú prípravu v priestoroch sídla našej OPK, ktorá bola ukončená 13.09.2020. Pre priaznivejšie covid- opatrenia majú kandidáti praktickú prípravu a skúšku zo strelectva stanovenú v termínoch:
27.júna 2021 ( štvrtok ), 18. júla 2021 ( nedeľa ) a skúška 01. augusta 2021 ( nedeľa ) na strelnici vo Veselom so začiatkom o 08.30 hod.- 10.00 hod. 
( posledný termín- zmena vyhradená )

27.kurz- zahájený 17.04.2021:

Tento kurz OPK Piešťany zahájila online formou ( dištančnou ). Posledná online prednáška bola 23.05.2021, avšak prostredníctvom mailu budú kandidáti informovaní o možnosti osobného stretnutia s prednášateľmi, na ktorom bude záujemcom vytvorený priestor na diskusiu. Pre priaznivejšie covid- opatrenia majú kandidáti praktickú prípravu a skúšku zo strelectva stanovenú v termínoch:
27.júna 2021 ( štvrtok ), 18. júla 2021 ( nedeľa ) a skúška 01. augusta 2021 ( nedeľa ) na strelnici vo Veselom so začiatkom o 08.30 hod.- 10.00 hod. 
( posledný termín- zmena vyhradená )

28. kurz- predpokladaný termín zahájenia jeseň 2021

Záujemci o absolvovanie nového kurzu uchádzačov o prvý poľovný lístok majú možnosť podania 
PRIHLÁŠKY v sídle kancelárie OPK na Hollého ulici 23 v Piešťanoch. Pre bližšie informácie sa môžte kontaktovať na t.č. 0910 180 999.
 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Prihlaška na kurz.docx)Prihlaška na kurz.docx[Prihláška na kurz]14 kB
Stiahnúť tento súbor (manuál pre kandidátov.pdf)manuál pre kandidátov.pdf[Manuál pre kandidátov]6606 kB

OZNAM

Predstavenstvo OkO SPZ a OPK v Piešťanoch oznamuje štatutárom PZ/PS/PVOD ako aj štatutárom spoločností bez poľovných revírov, že opäť v júni- mesiaci poľovníctva bude

                              S L Á V N O S T N É   Z A S A D A N I E   R A D Y 
                                                    OkO SPZ a OPK
                                                              a
                                         P R A C O V N Á   P O R A D A.
 
Zasadanie a porada sa uskutoční 17. júna 2021 v poľovníckej chate vo Veselom. 
 
Pri tejto slávnostnej príležitosti budú členom odovzdané vyznamenania udelené ústredím SPZ za zásluhy a rozvoj poľovníctva na Slovensku. Zároveň budú pozvaní štatutári oboznámení s hospodárskymi výsledkami oboch organizácií za rok 2020.
 
Pozvánku s programom prikladáme v prílohách, zároveň pozvaných hostí prosíme o potvrdenie účasti na t.č. 0910 180 999.
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
 

CHPT - OPK PN

210b, MUDr. Juraj Galovič, Zvernica Baraní Dvor, 4 r., zlatá medaila.jpg115,16b, Ing. Jozef Ďuračka, PS Karpátia Trnava, 5 r., strieborná medaila.JPG173,29b, Slavomír Blaško, PS Karpátia Trnava, 7 r., strieborná medaila.JPG23,35b, Ing. Milan Strečanský, PZ Dúbrava, 6 r., zlatá medaila.JPG156,84b, úhyn, PZ Dúbrava, 5 r..JPG120,83b, Jozef Potrok, PZ Dolinka Veselé, 3 r., strieborná medaila.JPG

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (zoznam medailí.xlsx)zoznam medailí.xlsx[Zoznam medailí]10 kB
Stiahnúť tento súbor (katalóg trofejí 2020-2021.xlsx)katalóg trofejí 2020-2021.xlsx[Katalóg trofejí 2020/21]29 kB

Čítať ďalej...

PLÁN STRELECKEJ ČINNOSTI NA ROK 2021

 
08.05.2021-Majstrovstvá OPK Piešťany B50 a OS80 Jaslovské Bohunice
08.05.2021-Majstrovstvá OPK Piešťany M400 Trnava
( * z dôvodu aktuálnych opatrení sa Majstrovstvá OPK nekonajú )
 
26.06.2021-24. Ročník OkO SPZ Piešťany v disciplíne OS80 Jaslovské Bohunice 
31.07.2021-Verejná strelecká súťaž trojboj: batéria, OS a zajac Jaslovské Bohunice 
16.10.2021- Sranda závod Jaslovské Bohunice
 
- Povinné streľby kandidáti-(termín doplníme priebežne) 
- Kontrolné streľby OPK Piešťany Veselé-(termín doplníme priebežne)
 

Poďakovanie poľovníckym združeniam, spoločnostiam

podakovaniepn2020

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Poďakovanie 2020.docx)Poďakovanie 2020.docx[Poďakovanie]11 kB

Čítať ďalej...

Oznam - Dovolenka

Oznamujeme, že kancelária OPK čerpá dovolenku do 10.1. 2021

LSS Dolný Lopašov

received 207030777259937 s

LSS Dolný Lopašov

Čítať ďalej...

OZNAM: COVID-19 - Kontrolné streľby

SARS CoV 2 COVID 19 200Vážení členovia OPK, v  týchto dňoch Vám bola doručená pozvánka na kontrolné streľby z brokovej zbrane, ktoré sa mali konať na strelnici vo Veselom a termín ktorých bol  04. a 18. 10. 2020.
Vzhľadom na aktuálne dianie  a na základe vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pre zabránenie šírenia Covid-19 a teda zákazu organizovania hromadných podujatí sa plánované streľby  

                                                      n e u s k u t o č n i a .

 O náhradnom termíne kontrolných strelieb Vás budeme informovať.
Taktiež pripájame informáciu o zrušení Sranda preteku, ktorý organizovala OkO SPZ a bol naplánovaný na 17. 10. 2020 na strelnici MLYN Jaslovské Bohunice.

SRANDA PRETEK 2020

srandaAj tento rok na jeseň Okresná organizácia SPZ v Piešťanoch organizuje na ukončenie streleckej činnosti tradičný
                                                SRANDA PRETEK, 
na ktorý týmto pozývame strelcov nielen z našich radov, ale aj zo širokého okolia.
 
Peter ZEMKO
Predseda streleckej komisie
Piešťany
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PROPOZÍCIE SRANDA PRETEK.docx)PROPOZÍCIE SRANDA PRETEK.docx[Propozície]34 kB

OZNAM - Dovolenka

Kancelária OPK Piešťany so sídlom Hollého 23 bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky:
                                    od 03.08.2020 (PO)- do 06.08.2020 (ŠT)
                                         07.08.2020 (PI)- nestránkový deň

Oznámenie o zahájení 26. kurzu uchádzačov o prvý poľovnícky lístok  

plOPK Piešťany so sídlom Hollého 23 oznamuje prihláseným uchádzačom- kandidátom, že 26. kurz o prvý poľovnícky lístok 
                            
                                               bude zahájený dňa 09.08.2020 ( nedeľa ).
 
Zahájenie bude spojené aj so začatím teoretickej prípravy, t.j. prvou prednáškou. Pozvánka s prílohami Vám bola odoslaná poštou.
 
Tešíme sa z Vášho záujmu aj na stretnutie s Vami!
 
*Novým záujemcom o kurz uchádzačov o prvý poľovnícky lístok oznamujeme, že ďalší, v poradí už 27. kurz plánujeme zahájiť ešte do konca kalendárneho roka 2020.
Informácie o prihláškach a ďalšom kurze Vám poskytneme na t.č. 0910 180 999. 

JESENNÉ SKÚŠKY STAVAČOV

stavacKynologická komisia OPK v Piešťanoch v spolupráci s PZ Pečeňady usporadúva
 
                                           dňa 08.08.2020
                              JESENNÉ SKÚŠKY STAVAČOV.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PROPOZICIEJSS.docx)PROPOZICIEJSS.docx[propozície]13 kB

23. Ročník ceny OkO SPZ PIEŠŤANY v discuplíne OS-80

strelecPretek sa uskutoční 11. júla 2020 na strelnici MLYN v  Jaslovských Bohuniciach.
 
Týmto pozývame strelcov na uvedené preteky. Bližšie informácie Vám poskytneme na t.č. kancelárie 0910 180 999, príp. na t.č riaditeľa pretekov 0911 345 582, alebo si ich prečítate v pripojenej prílohe - PROPOZÍCIE.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PROPOZÍCIE ZEMKO- CENA OKOSPZ 2020.docx)PROPOZÍCIE ZEMKO- CENA OKOSPZ 2020.docx[Propozície]36 kB
Nachádzate sa tu: Home