Poľovnícky kurz

Polish 20240220 115420145

POĽOVNÍCKE KURZY - AKTUÁLNE

 2154587801070370093
  • Noví záujemcovia o poľovnícky kurz si ešte v týchto dňoch môžu podať prihlášku do 32. kurzu, najneskôr však do konca mesiaca september 2023.
  • Letné mesiace sme využili s kandidátmi 30. a 31. kurzu na zorganizovanie praktickej/ streleckej prípravy, ktorú absolvovali v dňoch 29.07. a 15.08.2023. Kandidáti úspešne absolvovali streľby guľovou a brokovou zbraňou a aj nemenej dôležitú skúšku prvej pomoci.
  • Posledné skúšky z poľovníctva OPK Piešťany zorganizovala pre kandidátov 29. kurzu dňa 25.05.2023 na SOŠ- regionálneho rozvoja v Rakoviciach. Skúšky úspešne zdolalo 14. kandidátov, avšak pre jedného kandidáta záľudná otázka, či nepriazeň šťasteny zabránili úspechu. Okrem zúčastnených kandidátov a vedenia OPK Piešťany sa zo zákonu o poľovníctve na poľovníckych skúškach ako vykonávateľ kontroly zúčastňuje aj poverený vedúci pozemkového a lesného obdoru OÚ- Piešťany a SPK delegovaná skúšobná komisia.

Čítať ďalej...

POĽOVNÍCKE KURZY - OZNAM

kurz23OPK Piešťany v mesiaci marec 2023 zahajuje nový kurz kandidátov o prvý poľovný lístok. Záujemcovia o kurz majú možnosť podania prihlášky.
Bližšie informácie Vám poskytne kancelária na t.č. 0910 180 999.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Prihlaška na kurz.docx)Prihlaška na kurz.docx[Priháška]14 kB

Čítať ďalej...

Praktický výcvik kandidátov o prvý poľovnícky lístok

Dňa 22.9.2018 na strelnici v Jaslovských Bohuniciach, Obvodná poľovnícka komora Piešťany usporiadala streleckú prípravu uchádzačov o prvý poľovnícky lístok.
Uchádzači absolvovali praktický výcvik s poľovníckymi zbraňami a preskúšanie zo strelectva a poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva.

Ivan Cisár

Jaslovské Bohunice
22.9.2018

Čítať ďalej...

Praktický výcvik kandidátov v brokovej streľbe

Dňa 28.5.2016 na strelnici v Jaslovských Bohuniciach, uchádzači o prvý poľovnícky lístok absolvovali praktický výcvik a preskúšanie zo strelectva.

Výcvik aj skúšky zabezpečila Obvodná poľovnícka komora v Piešťanoch v spolupráci so streleckou komisiou OkO a OPK Piešťany a SPK Bratislava.

Čítať ďalej...

Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Poľovnícke kurzy