OZNAM: COVID-19 - Kontrolné streľby

SARS CoV 2 COVID 19 200Vážení členovia OPK, v  týchto dňoch Vám bola doručená pozvánka na kontrolné streľby z brokovej zbrane, ktoré sa mali konať na strelnici vo Veselom a termín ktorých bol  04. a 18. 10. 2020.
Vzhľadom na aktuálne dianie  a na základe vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pre zabránenie šírenia Covid-19 a teda zákazu organizovania hromadných podujatí sa plánované streľby  

                                                      n e u s k u t o č n i a .

 O náhradnom termíne kontrolných strelieb Vás budeme informovať.
Taktiež pripájame informáciu o zrušení Sranda preteku, ktorý organizovala OkO SPZ a bol naplánovaný na 17. 10. 2020 na strelnici MLYN Jaslovské Bohunice.

SRANDA PRETEK 2020

srandaAj tento rok na jeseň Okresná organizácia SPZ v Piešťanoch organizuje na ukončenie streleckej činnosti tradičný
                                                SRANDA PRETEK, 
na ktorý týmto pozývame strelcov nielen z našich radov, ale aj zo širokého okolia.
 
Peter ZEMKO
Predseda streleckej komisie
Piešťany
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PROPOZÍCIE SRANDA PRETEK.docx)PROPOZÍCIE SRANDA PRETEK.docx[Propozície]34 kB

OZNAM - Dovolenka

Kancelária OPK Piešťany so sídlom Hollého 23 bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky:
                                    od 03.08.2020 (PO)- do 06.08.2020 (ŠT)
                                         07.08.2020 (PI)- nestránkový deň

Oznámenie o zahájení 26. kurzu uchádzačov o prvý poľovnícky lístok  

plOPK Piešťany so sídlom Hollého 23 oznamuje prihláseným uchádzačom- kandidátom, že 26. kurz o prvý poľovnícky lístok 
                            
                                               bude zahájený dňa 09.08.2020 ( nedeľa ).
 
Zahájenie bude spojené aj so začatím teoretickej prípravy, t.j. prvou prednáškou. Pozvánka s prílohami Vám bola odoslaná poštou.
 
Tešíme sa z Vášho záujmu aj na stretnutie s Vami!
 
*Novým záujemcom o kurz uchádzačov o prvý poľovnícky lístok oznamujeme, že ďalší, v poradí už 27. kurz plánujeme zahájiť ešte do konca kalendárneho roka 2020.
Informácie o prihláškach a ďalšom kurze Vám poskytneme na t.č. 0910 180 999. 

JESENNÉ SKÚŠKY STAVAČOV

stavacKynologická komisia OPK v Piešťanoch v spolupráci s PZ Pečeňady usporadúva
 
                                           dňa 08.08.2020
                              JESENNÉ SKÚŠKY STAVAČOV.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PROPOZICIEJSS.docx)PROPOZICIEJSS.docx[propozície]13 kB

23. Ročník ceny OkO SPZ PIEŠŤANY v discuplíne OS-80

strelecPretek sa uskutoční 11. júla 2020 na strelnici MLYN v  Jaslovských Bohuniciach.
 
Týmto pozývame strelcov na uvedené preteky. Bližšie informácie Vám poskytneme na t.č. kancelárie 0910 180 999, príp. na t.č riaditeľa pretekov 0911 345 582, alebo si ich prečítate v pripojenej prílohe - PROPOZÍCIE.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PROPOZÍCIE ZEMKO- CENA OKOSPZ 2020.docx)PROPOZÍCIE ZEMKO- CENA OKOSPZ 2020.docx[Propozície]36 kB

OZNAM - SLÁVNOSTNÉ ZASADANIE RADY OPK

logo SPK farAko každý rok v júni, tak aj tento rok Predstavenstvo OPK Piešťany pri príležitosti MESIACA POĽOVNÍCTVA pozýva štatutárov PZ/PS/PVOD, ale aj spoločností bez poľovných revírov, no najmä členov, ktorým budú pri tejto príležitosti odovzdané vyznamenania za zásluhy a rozvoj poľovníctva na Slovensku na 
 
 S L Á V N O S T N É     Z A S A D A N I E     R A D Y   O P K.
 
 Zasadanie sa uskutoční 30.06.2020 ( utorok ) o 18.00 hod.
 v priestoroch poľovníckej chate v Chtelnici. 
 
 
Zároveň Predstavenstvo OPK Piešťany pozýva na
 
P R A C O V N Ú   P O R A D U.
 
Na pracovnej porade budú štatutári oboznámení s hospodárskymi výsledkami organizácií za rok 2019. 
 
Pozvánky s programom, ktoré sú prílohami tohto oznamu, pozvaní hostia obdržia poštou, zároveň ich prosíme o potvrdenie účasti na t.č. 0910 180 999 do 24.06.2020 ( streda ).
 
Tešíme sa na Vašu účasť!
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka.png)Pozvánka.png[Pozvánka]2236 kB
Stiahnúť tento súbor (Program.png)Program.png[Program]1947 kB
Stiahnúť tento súbor (GPS.docx)GPS.docx[Poľovnícka chata Dubník v Chtelnici]11 kB

CHPT 2019/2020

194,03 b., úhyn, Zvernica Baraní Dvor, 6r., Zlato s

Vážení priatelia poľovníci,  z dôvodu zrušenia tohtoročnej CHPT, ktorá sa mala konať v dňoch 18.-19. apríla 2020 v priestoroch kaštieľa v Chtelnici,OPK a OkO SPZ Piešťany predkladá užívateľom poľovných revírov
                                                
T A B U Ľ K Y
TROFEJÍ ZVERI ULOVENEJ V POĽOVNÍCKEJ SEZÓNE  2019/2020
F O T O D O K U M E N T Á C I U
( elektronicky ).
 
Tabuľky odzrkadľujú výsledky Vašich poľovníckych úspechov, ktorými ste sa pričinili za poslednú ukončenú sezónu. Veríme, že ďalšia, už začatá sezóna Vám prinesie obdobné úspechy, ktoré by boli odmenou  za ostatné pracovné úsilie, ktoré vynakladáte počas roka za rozvoj poľovníctva vo Vašich poľovných revíroch a ktoré si želáme uvidieť osobne na ďalšej CHPT.
S pozdravom LOVU ZDAR !                                                        
Martin Svetlák
Predseda Poľovníckej komisie
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Katalog ulovenej zvery 2019-2020.xlsx)Katalog ulovenej zvery 2019-2020.xlsx[Katalóg]45 kB
Stiahnúť tento súbor (Medaile 20192020.xlsx)Medaile 20192020.xlsx[Medaile]8 kB

Čítať ďalej...

OZNAM - POZVÁNKA NA MIMORIADNY SNEM OKO SPZ

spzPredsedníctvo OkO SPZ v Piešťanoch v súlade so stanovami zvoláva 
 
MIMORIADNY SNEM OKO SPZ 
 
za účelom doplnkových volieb do orgánov OkO SPZ.
 
* Pozvánka s programom zasadania SNEMU je v prílohe. 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (SPZ- POZVÁNKA MS.docx)SPZ- POZVÁNKA MS.docx[pozvánka]34 kB

Čítať ďalej...

LESNÉ SKÚŠKY STAVAČOV

SHS stavac

OPK Piešťany v spolupráci s PS Hájik- Kriváň Chtelnica, Nižná, Dolný Lopašov usporadúva 
 
 LESNÉ SKÚŠKY STAVAČOV 
 
 na poľovníckej chate v Dolnom Lopašove
 dňa 11. 07. 2020.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (LSS.docx)LSS.docx[formát .docx]14 kB

Čítať ďalej...

POSUN TERMÍNU MIMORIADNEHO SNEMU OKO SPZ

vykrOZNAM: POSUN TERMÍNU MIMORIADNEHO SNEMU OKO SPZ
 
S prijatím opatrenia pre zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 Predsedníctvo OPK Piešťany
POSÚVA termín mimoriadneho snemu OkO SPZ , ktorý sa mal konať dnes, t.j. 12.03.2020 o 18.00 hod. v poľovníckom dome v Pečeňadoch za účelom doplnkových volieb do orgánov OkO SPZ na nový termín:
 
                   26.03.2020 o 19.00 hod v poľovníckom dome v Pečeňadoch.

Oznámenie o zahájení kurzu uchádzačov o prvý poľovnícky lístok

OPK Piešťany so sídlom na Hollého 23 oznamuje záujemcom- uchádzačom o prvý poľovnícky lístok, že nový, v poradí už 26. kurz plánujeme zahájiť  
 
 v mesiaci máj 2020.
 
Do tohto času máte možnosť podať prihlášku v kancelárii nášho sídla, kde záujemcom, ktorých už evidujeme, ale aj novým poskytneme bližšie informácie ( príp. na t.č. kancelárie:  0910 180 999 ).  

Pracovná porada

Pri príležitosti chovateľskej prehliadky trofejí a fyzickej inventarizácii poľovne upotrebiteľných psov
Predstavenstvo OPK Piešťany so sídlom Hollého 23
zvoláva v zmysle Stanov SPK pracovnú poradu
štatutárnych zástupcov užívateľov poľovných revírov, zástupcov nezaradených členov, ktorí boli zvolení na mimoriadnu výročnú konferenciu- 2019 a štatutárnych zástupcov poľovníckych organizácií bez revírov. 
Miesto a čas konania:  18. 04. 2020 ( sobota ) o 14.00 hod. v priestoroch kaštieľa v Chtelnici.
 
Ing. Ladislav Sabo
Predseda OPK Piešťany

CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA TROFEJÍ ZVERI ULOVENEJ V POĽOVNÍCKEJ SEZÓNE 2019/2020

trofejeObvodná poľovnícka komora a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Piešťany oznamuje, že v dňoch
 
18. apríla 2020 ( sobota ) v čase od 09.00 hod. do 18.00 hod.  a  
19. apríla 2020 ( nedeľa ) v čase od 09.00 hod do 14.00 hod. 
 
                  sa bude konať v priestoroch kaštieľa obce Chtelnica ( Družstevná ulica )
 
CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA TROFEJÍ ZVERI ULOVENEJ V POĽOVNÍCKEJ SEZÓNE 2019/2020.

Čítať ďalej...

Mimoriadny snem OKO SPZ Piešťany

spzPredsedníctvo OKO SPZ v súlade so stanovami Vás pozýva na mimoriadny snem OKO SPZ Piešťany, ktorý  sa uskutoční dňa 12.3.2020 o 18:00 hod. v poľovníckom dome Pečeňady, za účelom doplnkových volieb do orgánov OKO SPZ Piešťany. 

Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Interné informácie OKO SPZ
3. Voľba do orgánov OKO SPZ 
4. Ukončenie

POĎAKOVANIE ÚČASTNÍKOM PLESU

plesPN
Ďakujeme skalným, ale aj všetkým novým účastníkom 23. Reprezentačného poľovníckeho plesu, ktorí svojou elegantnou a veselou spoločnosťou spríjemnili tento slávnostný večer a zároveň svojou účasťou tak podporili poľovnícku osvetu.
Vaša spokojnosť nás potešila a veríme, že sa spolu stretneme o rok.
                                                                                       OPK PIEŠŤANY

Pozvánka - zasadnutie členov

Dobrý deň, prosím o zverejnenie nasledovného oznamu na našej webovej stránke: 

Oko SPZ Piešťany  pozýva na zasadnutie  členov, ktorí majú trvalý pobyt v pôsobnosti Oko SPZ Piešťany Piešťany a ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami PZ – nezaradení členovia. Zasadnutie sa uskutoční dňa 09.01.2019 o 18:00 hod. v priestoroch poľovníckeho domu v Pečeňadoch.

Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Informácie o príprave doplňujúcich volieb
3. Diskusia
4. Voľba delegátov na doplňujúce voľby
5. Ukončenie

23. Reprezentačný poľovnícky ples 2020

plesPNOkO SPZ Piešťany a OPK Piešťany poriada Poľovnícky ples 2020
Hotel Magnólia
31.január 2020 o 18,30 hod.
Skupina MAXIM
Bohatá poľovnícka tombola
Predaj vstupeniek: 0910 180 999- kancelária 

Oznam - Stahovanie, Dovolenka

OZNAM: Dňom 05.12.2019 kancelária OPK začína so sťahovaním do nových priestorov, preto nás prosím pred návštevou telefonicky kontaktujte.
 
OZNAM: Kancelária OPK Piešťany bude zatvorená v dňoch 20.12.2019- 06.01.2020.

Zmena adresy a to od 01.01.2020.

OPK Piešťany oznamuje zmenu adresy a to od 01.01.2020. 
 
Nové sídlo bude na Hollého ulici č. 23, 921 01 v Piešťanoch, preto prosíme, aby ste týmto dňom všetky poštové zásielky odosielali na túto adresu.
 
Ďakujeme
Nachádzate sa tu: Home