OZNAM - SLÁVNOSTNÉ ZASADANIE RADY OPK

logo SPK farAko každý rok v júni, tak aj tento rok Predstavenstvo OPK Piešťany pri príležitosti MESIACA POĽOVNÍCTVA pozýva štatutárov PZ/PS/PVOD, ale aj spoločností bez poľovných revírov, no najmä členov, ktorým budú pri tejto príležitosti odovzdané vyznamenania za zásluhy a rozvoj poľovníctva na Slovensku na 
 
 S L Á V N O S T N É     Z A S A D A N I E     R A D Y   O P K.
 
 Zasadanie sa uskutoční 30.06.2020 ( utorok ) o 18.00 hod.
 v priestoroch poľovníckej chate v Chtelnici. 
 
 
Zároveň Predstavenstvo OPK Piešťany pozýva na
 
P R A C O V N Ú   P O R A D U.
 
Na pracovnej porade budú štatutári oboznámení s hospodárskymi výsledkami organizácií za rok 2019. 
 
Pozvánky s programom, ktoré sú prílohami tohto oznamu, pozvaní hostia obdržia poštou, zároveň ich prosíme o potvrdenie účasti na t.č. 0910 180 999 do 24.06.2020 ( streda ).
 
Tešíme sa na Vašu účasť!
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka.png)Pozvánka.png[Pozvánka]2236 kB
Stiahnúť tento súbor (Program.png)Program.png[Program]1947 kB
Stiahnúť tento súbor (GPS.docx)GPS.docx[Poľovnícka chata Dubník v Chtelnici]11 kB

CHPT 2019/2020

194,03 b., úhyn, Zvernica Baraní Dvor, 6r., Zlato s

Vážení priatelia poľovníci,  z dôvodu zrušenia tohtoročnej CHPT, ktorá sa mala konať v dňoch 18.-19. apríla 2020 v priestoroch kaštieľa v Chtelnici,OPK a OkO SPZ Piešťany predkladá užívateľom poľovných revírov
                                                
T A B U Ľ K Y
TROFEJÍ ZVERI ULOVENEJ V POĽOVNÍCKEJ SEZÓNE  2019/2020
F O T O D O K U M E N T Á C I U
( elektronicky ).
 
Tabuľky odzrkadľujú výsledky Vašich poľovníckych úspechov, ktorými ste sa pričinili za poslednú ukončenú sezónu. Veríme, že ďalšia, už začatá sezóna Vám prinesie obdobné úspechy, ktoré by boli odmenou  za ostatné pracovné úsilie, ktoré vynakladáte počas roka za rozvoj poľovníctva vo Vašich poľovných revíroch a ktoré si želáme uvidieť osobne na ďalšej CHPT.
S pozdravom LOVU ZDAR !                                                        
Martin Svetlák
Predseda Poľovníckej komisie
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Katalog ulovenej zvery 2019-2020.xlsx)Katalog ulovenej zvery 2019-2020.xlsx[Katalóg]45 kB
Stiahnúť tento súbor (Medaile 20192020.xlsx)Medaile 20192020.xlsx[Medaile]8 kB

Čítať ďalej...

OZNAM - POZVÁNKA NA MIMORIADNY SNEM OKO SPZ

spzPredsedníctvo OkO SPZ v Piešťanoch v súlade so stanovami zvoláva 
 
MIMORIADNY SNEM OKO SPZ 
 
za účelom doplnkových volieb do orgánov OkO SPZ.
 
* Pozvánka s programom zasadania SNEMU je v prílohe. 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (SPZ- POZVÁNKA MS.docx)SPZ- POZVÁNKA MS.docx[pozvánka]34 kB

Čítať ďalej...

LESNÉ SKÚŠKY STAVAČOV

SHS stavac

OPK Piešťany v spolupráci s PS Hájik- Kriváň Chtelnica, Nižná, Dolný Lopašov usporadúva 
 
 LESNÉ SKÚŠKY STAVAČOV 
 
 na poľovníckej chate v Dolnom Lopašove
 dňa 11. 07. 2020.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (LSS.docx)LSS.docx[formát .docx]14 kB

Čítať ďalej...

POSUN TERMÍNU MIMORIADNEHO SNEMU OKO SPZ

vykrOZNAM: POSUN TERMÍNU MIMORIADNEHO SNEMU OKO SPZ
 
S prijatím opatrenia pre zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 Predsedníctvo OPK Piešťany
POSÚVA termín mimoriadneho snemu OkO SPZ , ktorý sa mal konať dnes, t.j. 12.03.2020 o 18.00 hod. v poľovníckom dome v Pečeňadoch za účelom doplnkových volieb do orgánov OkO SPZ na nový termín:
 
                   26.03.2020 o 19.00 hod v poľovníckom dome v Pečeňadoch.

Oznámenie o zahájení kurzu uchádzačov o prvý poľovnícky lístok

OPK Piešťany so sídlom na Hollého 23 oznamuje záujemcom- uchádzačom o prvý poľovnícky lístok, že nový, v poradí už 26. kurz plánujeme zahájiť  
 
 v mesiaci máj 2020.
 
Do tohto času máte možnosť podať prihlášku v kancelárii nášho sídla, kde záujemcom, ktorých už evidujeme, ale aj novým poskytneme bližšie informácie ( príp. na t.č. kancelárie:  0910 180 999 ).  

Pracovná porada

Pri príležitosti chovateľskej prehliadky trofejí a fyzickej inventarizácii poľovne upotrebiteľných psov
Predstavenstvo OPK Piešťany so sídlom Hollého 23
zvoláva v zmysle Stanov SPK pracovnú poradu
štatutárnych zástupcov užívateľov poľovných revírov, zástupcov nezaradených členov, ktorí boli zvolení na mimoriadnu výročnú konferenciu- 2019 a štatutárnych zástupcov poľovníckych organizácií bez revírov. 
Miesto a čas konania:  18. 04. 2020 ( sobota ) o 14.00 hod. v priestoroch kaštieľa v Chtelnici.
 
Ing. Ladislav Sabo
Predseda OPK Piešťany

CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA TROFEJÍ ZVERI ULOVENEJ V POĽOVNÍCKEJ SEZÓNE 2019/2020

trofejeObvodná poľovnícka komora a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Piešťany oznamuje, že v dňoch
 
18. apríla 2020 ( sobota ) v čase od 09.00 hod. do 18.00 hod.  a  
19. apríla 2020 ( nedeľa ) v čase od 09.00 hod do 14.00 hod. 
 
                  sa bude konať v priestoroch kaštieľa obce Chtelnica ( Družstevná ulica )
 
CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA TROFEJÍ ZVERI ULOVENEJ V POĽOVNÍCKEJ SEZÓNE 2019/2020.

Čítať ďalej...

Mimoriadny snem OKO SPZ Piešťany

spzPredsedníctvo OKO SPZ v súlade so stanovami Vás pozýva na mimoriadny snem OKO SPZ Piešťany, ktorý  sa uskutoční dňa 12.3.2020 o 18:00 hod. v poľovníckom dome Pečeňady, za účelom doplnkových volieb do orgánov OKO SPZ Piešťany. 

Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Interné informácie OKO SPZ
3. Voľba do orgánov OKO SPZ 
4. Ukončenie

POĎAKOVANIE ÚČASTNÍKOM PLESU

plesPN
Ďakujeme skalným, ale aj všetkým novým účastníkom 23. Reprezentačného poľovníckeho plesu, ktorí svojou elegantnou a veselou spoločnosťou spríjemnili tento slávnostný večer a zároveň svojou účasťou tak podporili poľovnícku osvetu.
Vaša spokojnosť nás potešila a veríme, že sa spolu stretneme o rok.
                                                                                       OPK PIEŠŤANY

Pozvánka - zasadnutie členov

Dobrý deň, prosím o zverejnenie nasledovného oznamu na našej webovej stránke: 

Oko SPZ Piešťany  pozýva na zasadnutie  členov, ktorí majú trvalý pobyt v pôsobnosti Oko SPZ Piešťany Piešťany a ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami PZ – nezaradení členovia. Zasadnutie sa uskutoční dňa 09.01.2019 o 18:00 hod. v priestoroch poľovníckeho domu v Pečeňadoch.

Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Informácie o príprave doplňujúcich volieb
3. Diskusia
4. Voľba delegátov na doplňujúce voľby
5. Ukončenie

23. Reprezentačný poľovnícky ples 2020

plesPNOkO SPZ Piešťany a OPK Piešťany poriada Poľovnícky ples 2020
Hotel Magnólia
31.január 2020 o 18,30 hod.
Skupina MAXIM
Bohatá poľovnícka tombola
Predaj vstupeniek: 0910 180 999- kancelária 

Oznam - Stahovanie, Dovolenka

OZNAM: Dňom 05.12.2019 kancelária OPK začína so sťahovaním do nových priestorov, preto nás prosím pred návštevou telefonicky kontaktujte.
 
OZNAM: Kancelária OPK Piešťany bude zatvorená v dňoch 20.12.2019- 06.01.2020.

Zmena adresy a to od 01.01.2020.

OPK Piešťany oznamuje zmenu adresy a to od 01.01.2020. 
 
Nové sídlo bude na Hollého ulici č. 23, 921 01 v Piešťanoch, preto prosíme, aby ste týmto dňom všetky poštové zásielky odosielali na túto adresu.
 
Ďakujeme

Strelecké preteky OS-80 a B-100

v prilohe propozície

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Propozície B-100.pdf)Propozície B-100.pdf[B100 propozície]296 kB
Stiahnúť tento súbor (Propozície OS-80.pdf)Propozície OS-80.pdf[OS 80 propozície]285 kB

Pozvánka

Predseda OPK Piešťany v súlade s § 18 odstavec 2 stanov SPK Vás pozýva na zasadnutie všetkých členov SPK, ktorí majú trvalý pobyt v pôsobnosti OPK Piešťany a ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami užívateľa poľovného revíru – nezaradení členovia Zasadnutie sa uskutoční dňa 15.08.2019 o 17:00 hod. v konferenčnej miestnosti - suterén polyfunkčného objektu Floreát Ideapark Krajinská 32, Piešťany.

Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Informácie o príprave výročnej konferencie OPK Piešťany
3. Diskusia
4. Voľba delegátov na výročnú konferenciu
5. Ukončenie

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (pozvánka.pdf)pozvánka.pdf[pozvánka]1233 kB

OZNAM

Hechtová Adriana- čerpanie dovolenky od 22. 07. 2019- 01. 08. 2019

Slávnostné zasadnutie rady OPK

2019 06 19 16 53 07DSC00028

Jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody.
Aj Obvodná poľovnícka komora v Piešťanoch dňa 19.6.2019 o 17 hod. zorganizovala slávnostné zasadnutie rady OPK Piešťany, ktoré sa konalo v priestoroch reštaurácie „FURMAN“. Zúčastnených privítal predseda OPK  Ing. Milan Sivák a po slávnostnom príhovore  Ivana Cisára, predniesol vedúci kancelárie p. Andrej Baďura správu o činnosti a finančné vyhodnotenie za uplynulé obdobie. Boli prednesené revízne správy za OPK a SPZ, ktoré vyvolali búrlivú diskusiu. 

Po diskusii nasledovalo odovzdanie vyznamenaní členom za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku. Jeden člen p. Róbert Štefanka st. si prevzal najvyššie vyznamenanie „Zlatý kamzík“. Zasadnutie bolo ukončené spoločnou večerou.

Piešťany 19.6.2019
Ivan  Cisár

Čítať ďalej...

Výcvikový deň pod Tematínskym hradom

Untitled 1Tematín alebo Tematínsky hrad je dnes zrúcanina hradu na západnom Slovensku v pohorí Považský Inovec. V jeho okolí sa nachádza chránené územie Tematínske vrchy

Hrad bol vybudovaný v juhozápadnej časti Považského Inovca na vápencovo-dolomitovom podloží temena bočnej rázsochy vybiehajúcej západne od Bezovca medzi Lúčanskou a Hrádockou dolinou. S nadmorskou výškou 564 metrov patrí medzi vyššie položené hrady a je výraznou dominantou Stredného Považia. Patrí do katastra obce Lúka.

Čítať ďalej...

Kontrolné streľby z brokovej zbrane

2019 06 01 08 42 2320190601 084223Obvodná poľovnícka komora v Piešťanoch dňa 1.6.2019 usporiadala na  strelnici vo Veselom kontrolné streľby členov OPK. Každý držiteľ zbraní a streliva na výkon práva poľovníctva je povinný úspešne absolvovať kontrolnú streľbu. Strelieb sa zúčastnili poľovníci : PZ Dubovany, Drahovce, Krakovany, Trebatice, Ratnovce – Sokolovce, OPA Bratislava. 

Veselé 1.6.2019     
Ivan Cisár

Čítať ďalej...

Nachádzate sa tu: Home