Video z CHPT 2023

 
Ďakujeme priateľom prírody za účasť na našej CHPT. Vďaka patrí aj starostovi obce Chtelnica, miestnej PS Hájik- Kriváň, sponzorom, kandidátom a každému kto sa pričinil akoukoľvek činnosťou na realizácii prehliadky. Poľovníkom do ďalšej sezóny prajeme veľa úspechov.
LOVU ZDAR!
Nachádzate sa tu: Home Video z CHPT 2023