FARBIARSKE SKÚŠKY malých plemien v Piešťanoch

Cannot find opk-pn/201807/gal subfolder inside /var/www/opk.pn.sk/images-pn/opk-pn/201807/gal/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:nginx/1.18.0
Client OS:Unknown
PHP:7.4.33

DSC09397smDňa 23. júna 2018 organizovala Obvodná poľovnícka komora Piešťany, farbiarske skúšky malých plemien v poľovnom revíri PS „STRIEBORNICA“ Moravany nad Váhom.

Na farbiarske skúšky ústredie SPK delegovalo ako hlavného rozhodcu Milana Rýgera a ako rozhodcu Ivana Kusendu, ktorí posudzovali spolu 8 zúčastnených psov.

Skúšky otvoril a všetkých prítomných privítal Peter Tekula a Ing.Jozef Sedlačko, ktorý následne odovzdal slovo hlavnému rozhodcovi.

 Predvedené psy boli na skúšky dobre pripravené, o čom svedčí aj úspešné absolvovanie skúšok všetkých súťažiacich psov.

Celkovo prvú cenu získali 4 psi, druhú cenu 3 psy a tretiu cenu 1 pes.

Po skončení skúšok a vyhodnotení výsledkov sa hlavný rozhodca všetkým poďakoval a zaželal vodičom veľa šťastia do ďalšej práce s ich zverencami.

Farbiarske skúšky prebiehali v priateľskej atmosfére a príjemnom prostredí, za čo patrí poďakovanie členom kynologickej komisie OPK Piešťany za dobrú organizáciu, rozhodcom za spravodlivé hodnotenie a taktiež všetkým, ktorí sa na organizácií farbiarskych skúšok podieľali.

Prevolávame: „Kynológii zdar!“

 

Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Kynológia FARBIARSKE SKÚŠKY malých plemien v Piešťanoch