Slávnostné zasadnutie rady OPK Piešťany 2017

Jún je tradične mesiacom poľovníctva a ochrany prírody.

Má hlavne nezastupiteľné miesto pri ochrane životného prostredia. Z toho dôvodu si ho v rámci Slovenska pripomínajú poľovníci rôznymi spoločenskými podujatiami.

Aj Obvodná poľovnícka komora v Piešťanoch dňa 29.6.2017 zorganizovala slávnostné zasadnutie rady OPK Piešťany. Po slávnostnom príhovore predsedu OPK predniesol vedúci kancelárie p. Peter Tekula správu o činnosti a finančné vyhodnotenie za uplynulé obdobie.

Po príhovoroch bolo odovzdanie vyznamenaní členom za zásluhy rozvoja poľovníctva na Slovensku a odovzdanie pamätných plakiet pri príležitosti 20. výročia vzniku OkO SPZ Piešťany, ktoré odovzdali predseda OPK Ing. Milan Sivák, Peter Tekula a Ivan Cisár.

Slávnostné zasadnutie rady bolo ukončené večerou a spoločným posedením.

Piešťany 30.6.2017
Ivan Cisár

20170629-155517.jpg20170629-155534.jpg20170629-155544.jpg20170629-155621.jpg20170629-155631.jpg20170629-160858.jpg20170629-160906.jpg20170629-160917.jpg20170629-160931.jpg20170629-163117.jpg20170629-163234.jpg20170629-163351.jpg20170629-164007.jpg20170629-164014.jpg20170629-164022.jpg20170629-164034.jpg20170629-164640.jpg20170629-165042.jpg20170629-165127.jpg

Nachádzate sa tu: Home Slávnostné zasadnutie rady OPK Piešťany 2017